Over ons

Sterk in bomen werk!

Wij zijn actief op het brede gebied van boomverzorging, groenvoorziening, -beheer en -onderhoud. We zijn met name sterk in het rooien van bomen bij overheden, landgoedeigenaren en particulieren. Het hout wat vrij komt verwerken we op zo hoogwaardig mogelijke wijze binnen of buiten ons bedrijf. Hiervoor beschikken wij over modern materieel.

Ook werken we nauw samen met collega boomverzorging- en groenvoorzieningsbedrijven om ze te assisteren bij het weghalen van grote bomen en het afnemen van het vrij gekomen stamhout en houtsnippers. Dit hout verwerken we binnen ons bedrijf of verkopen we aan derden. We proberen het hout altijd zo hoogwaardig mogelijk in te zetten.

Vacatures