Natuurbouw

Natuurbouw op alle mogelijke plaatsen

Op het gebied van natuurbouw en cultuurtechnische werken levert Kemp Schalkwijk een zeer compleet pakket diensten, Wij beschikken niet alleen over geschoolde en ervaren medewerkers, maar ook over een uitgebreid machinepark om elke opdracht op dit terrein uit te voeren. Minstens zo belangrijk is onze persoonlijke affiniteit met natuurbouw.

Onze werkzaamheden bij natuurbouw
Een greep uit onze mogelijkheden: het ontgraven van humusrijke grond waardoor er weer een biotoop ontstaat voor de terugkeer van verdwenen bloemen, planten en dieren. Inzaaien van natuurlijke akkers en bloemrijke weiden, het maaien van weiden, dijken en wegbermen, planten, snoeien en rooien van bomen en struiken, aanleggen van waterpoelen, watergangen en vijvers. Het herstellen van meanders in beken en waterlopen. Aanleggen van grondkeringen, aan- en afvoeren van grond.

Het afzetten van hakhout

Essenhakhout groeit al vele honderden jaren in de Krommerijnstreek. Vroeger werden de stoven gebruikt voor gereedschapsstelen en bonenstaken. Essenhakhout heeft een hoge cultuurhistorische waarde en ook een hoge ecologische waarde vanwege de mossen die zich nestelen op de stobben.

Al tientallen jaren zijn wij betrokken bij het afzetten van dit hout zodat de essen weer opnieuw kunnen uitlopen. Hierdoor blijft dit stukje cultuurhistorie en de ecologische waarde intact. Vaak worden onze minigravers met knijpers ingezet met een zager. Wanneer de stoven afgezaagd zijn worden ze op hopen gelegd voor de versnipperaar.

Offerte aanvragen

Vraag gerust een offerte aan voor een dienst of product van ons door onderstaand contact formulier in te vullen.