Bomen snoeien

Vakkundig en regelmatig bomen snoeien

Het vakkundig en regelmatig snoeien van bomen is van groot belang voor de gezondheid en de levensduur van de boom. Regelmatig snoeien verbetert ook de vorm van een boom. Probleemtakken zoals schurende- en kruisende takken worden hiermee tijdig voorkomen. Dit geldt ook voor plakoksels, zuigers en luchttakken.

Om redenen van verkeersveiligheid kan het nodig zijn om bomen en struiken langs wegen, fietspaden en trottoirs tot een veilige doorrijhoogte terug te snoeien.

Onderhoudsnoei

Dit gebeurt voornamelijk bij volwassen bomen. Bij onderhoudssnoei worden dode en slecht aangehechte takken verwijderd, of te lange taken teruggesnoeid. Soms wordt een boom overwoekerd door een klimop waardoor de boom ten onder dreigt te gaan of de takken en bladeren kunnen het gewicht van de klimop niet meer dragen. Ook in die gevallen is een drastische snoei van de klimop noodzaak om de boom te behouden.

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei voeren wij uit bij jonge en halfvolwassen bomen zodat er een mooi evenwicht ontstaat tussen de stam en de boomkroon. Een ander aspect is vooruit te kijken of de kroon, van de straks volwassen boom, geen overlast geeft voor de omgeving. Bij begeleidingssnoei letten we niet alleen op de vorm, ook slecht aangehechte of schurende takken worden dan verwijderd.

Kroon- of takverankering

Als het noodzakelijk is rigoureus in een boomkroon te snoeien, zodanig dat andere takken, of zelfs delen van de kroon, dreigen af te breken is het soms noodzakelijk een verankering aan te brengen. Hierbij wordt met behulp van tijdelijke staven, banden of steunen het kwetsbare deel ondersteund.

Knotten

Bij knotten worden de takken van een boom zover teruggesnoeid dat in feite bijna alleen de stam overblijft. Niet elke boom leent zich voor knotten. Bomen die met enige regelmaat geknot kunnen worden zijn bijvoorbeeld: de bekende knotwilg, els, bol-acacia en de catalpa. In het algemeen is eenmaal in de 3 tot 5 jaar knotten het beste. De tussenliggende jaren geven de boom de kans weer op krachten te komen.

Kandelaberen

Kandelaberen is een noodgreep om een probleemboom nog voor een aantal jaren te behouden. Bomen met wortelschade, zware stormschade of met een ziekte (iepziekte) kunnen soms tijdelijk gered worden door alle takken tot op enkele meters van de stam te snoeien. De takken zullen weer uitlopen, maar door de rigoureuze snoei krijgt de boom niet weer z’n oude vorm. Kandelaberen van bomen wordt vaak uitgevoerd bij (treur)wilgen of op plaatsen waar tegelijkertijd jonge bomen tussen de zieke bomen worden geplant. Zodra de jonge bomen goed zijn aangeslagen, pakweg na 3 of 4 jaar, worden de gekandelaberde bomen alsnog gekapt.

Offerte aanvragen

Vraag gerust een offerte aan voor een dienst of product van ons door onderstaand contact formulier in te vullen.