Het omvormen van cultuurland en weiland tot natuurbouw

Natuurbouw is de laatste jaren sterk in opkomst in ons land; het omvormen van cultuurland, veelal weiland, tot  gebieden waar de natuur in al z’n vormen weer z’n natuurlijke loop kan hebben. Dat gaat niet vanzelf. Waar de mens jarenlang de natuur naar z’n hand heeft gezet, is er ook begeleiding en kennis van zaken nodig om weer de juiste omstandigheden te creeëren.

Hakhoutakkers afgezet.

Op het gebied van natuurbouw en vergelijkbare cultuurtechnische werken levert Kemp Schalkwijk een zeer compleet pakket diensten, Wij beschikken niet alleen over geschoolde en ervaren medewerkers, maar ook over een uitgebreid machinepark om elke opdracht op dit terrein uit te voeren. Minstens zo belangrijk is onze persoonlijke affiniteit met natuurbouw.

Onze werkzaamheden bij natuurbouw
Een greep uit onze mogelijkheden: het ontgraven van humusrijke grond waardoor er weer een biotoop ontstaat voor de terugkeer van verdwenen bloemen, planten en dieren. Inzaaien van natuurlijke akkers en bloemrijke weiden, het maaien van weiden, dijken en wegbermen, planten, snoeien en rooien van bomen en struiken, aanleggen van waterpoelen, watergangen en vijvers. Het herstellen van meanders in beken en waterlopen. Aanleggen van grondkeringen, aan- en afvoeren van grond.

Rupskraan op ponton met trilblok

Voorbereiding natuurvriendelijke oever.

Rupskraan herinrichting natuurvriendelijke oever

Gespecialiseerd machinepark

Realisering van natuurbouwprojecten, of deelwerkzaamheden, vragen over het algemeen de inzet van gespecialiseerde machines. Kemp beschikt hiervoor over een uitgebreid machinepark met onder andere: cirkel-, cyclo- en gazonmaaiers, bosmaaiers, graaf- en grondverzetmachines, tractoren voorzien van verschillende typen hulpapparatuur, stobbenfrezen, diverse mobiele houtversnipperaars, borstelmachines en een groot  arsenaal handgereedschappen zoals kettingzagen en snoeischaren en dergelijke.

Rupskraan met houtklepelsHet hout afzetten langs wandelpaden. 

Watergang wordt gemaaid met maaiboot

 

 

         
 
Kemp Schalkwijk BV - Neereind 33 - 3998 WJ Schalkwijk - T 030 601 25 95 - F 030 637 84 09 - M 06-225 484 02