Grondwerk als basis voor wegen, terreinen of bebouwing

Goed grondwerk, de basis voor méér...
Grondwerk is niet altijd even zichtbaar, maar daarom wel zo belangrijk! Het is vaak de basis voor wegen, terreinen of bebouwing. Zorgvuldigheid is dus belangrijk. Kemp kan vrijwel elk type grondwerk uitvoeren van ophogen, uitgraven, afvoeren tot egaliseren voor de aanleg van bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, agrarische gebouwen, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, wegen, fietspaden en trottoirs, rioleringen, waterlopen en nog veel meer...

Mobiele kraan grondverzet

 

 

Mobiele kraan met bestrating
Grondwerk is niet altijd even zichtbaar, maar daarom wel zo belangrijk
 • Grondwerk bij aanleg, onderhoud of renovatie van tuinen
 • Uitgraven van vijvers en zwembaden
 • Graven van sleuven voor funderingen, rioleringen en leidingen
 • Bouwrijp maken van percelen
 • Egaliseren
 • Aan- en afvoer van zand, grond, snoeihout en tuinafval

Mobiele kraan talud afwerking

Kemp kan in de regio ook, op afroep of op regelmatige basis, de levering van partijen zand en grind verzorgen.

 • Zwarte grond
 • Tuinaarde
 • Vulzand
 • Teelaarde
 • Granulaat in diverse fracties

Verder kan Kemp Schalkwijk de levering en het leggen van stalen rijplaten en draglineschotten verzorgen.

 

         
 
Kemp Schalkwijk BV - Neereind 33 - 3998 WJ Schalkwijk - T 030 601 25 95 - F 030 637 84 09 - M 06-225 484 02