Boomverzorging in een park, bos of landgoed

De gezondheid, en daarmee ook de levensduur, van een boom worden mede bepaalt door een goede zorg voor de boom.
Op gezette tijden of op afroep kunnen wij de situatie van een solitaire boom, een groep bomen, een deel van park of een compleet bos bekijken en probleembomen zodanig behandelen dat een ziekte wordt voorkomen of verholpen of een storende groeivorm wordt verholpen. De mogelijkheden bij boomverzorging zijn zeer divers en vragen om kennis van zaken, soms een milde- en soms helaas ook een rigoreuze aanpak.

Boomstammen verzagen

Bij Kemp is boomverzorging een regelmatige activiteit, vooral in het voor- en najaar.
Boomverzorging is ruwweg in een aantal werkzaamheden onder te verdelen. Voor elk bent u bij Kemp aan het juiste adres.
Onze boomspecialisten beschikken over een grote ervaring en talloze hulpmiddelen om bomen tot in de puntjes te verzorgen, met de hand of machinaal, met een ladder, hoogwerker of al klimmend met een lijn tot in de boomtop!

Onderhoudsnoei
Dit gebeurt voornamelijk bij volwassen bomen. Bij onderhoudssnoei worden dode en slecht aangehechte takken verwijderd, of te lange taken teruggesnoeid. Soms wordt een boom overwoekerd door een klimop waardoor de boom ten onder dreigt te gaan of de takken en bladeren kunnen het gewicht van de klimop niet meer dragen. Ook in die gevallen is een drastische snoei van de klimop noodzaak om de boom te behouden.Bij elke vorm van snoei is vermijdelijk dat er een berg snoeihout overblijft, die wij eventueel ter plaatse kunnen versnipperen, maar in overleg me u ook over de grond kunnen verspreiden of afvoeren.

Begeleidingssnoei
Begeleidingssnoei voeren wij uit bij  jonge en halfvolwassen bomen zodat er een mooi evenwicht ontstaat tussen de stam en de boomkroon. Een ander aspect is vooruit te kijken of de kroon, van de straks volwassen boom, geen overlast geeft voor de omgeving. Bij begeleidingssnoei letten we niet alleen op de vorm, ook slecht aangehechte of schurende takken worden dan verwijderd.

Kroon- of takverankering
Als het noodzakelijk is rigorous in een boomkroon te snoeien, zodanig dat andere takken, of zelfs delen van de kroon, dreigen af te breken is het soms noodzakelijk een verankering aan te brengen. Hierbij wordt met behulp van tijdelijke staven, banden of steunen het kwetsbare deel ondersteund.

Knotten
Bij knotten worden de takken van een boom zover teruggesnoeid dat in feite bijna alleen de stam overblijft. Niet elke boom leent zich voor knotten. Bomen die met enige regelmaat geknot kunnen worden zijn bijvoorbeeld: de bekende knotwilg, els, bol-acacia en de catalpa. In het algemeen is eenmaal in de 3 tot 5 jaar knotten het beste. De tussenliggende jaren geven de boom de kans weer op krachten te komen.

Kandelaberen
Kandelaberen is een noodgreep om een probleemboom nog voor een aantal jaren te behouden. Bomen met wortelschade, zware stormschade of met een ziekte (iepziekte) kunnen soms tijdelijk gered worden door alle takken tot op enkele meters van de stam te snoeien. De takken zullen weer uitlopen, maar door de rigoreuze snoei krijgt de boom niet weer z’n oude vorm. Kandelaberen van bomen wordt vaak uitgevoerd op plaatsen waar tegelijkertijd jonge bomen tussen de zieke bomen worden geplant. Zodra de jonge bomen goed zijn aangeslagen, pakweg na 3 of 4 jaar, worden de gekandelaberde bomen alsnog gekapt.

Rooien  of kappen
Als een boom door ziekte of ouderdom slecht of gevaarlijk is geworden is rooien de enige optie. Het rooien of kappen van een boom is specialistenwerk. Een omvallende boom kan grote schade aanrichten. Hiervoor is veel kennis en ervaring nodig. De medewerkers van Kemp kijken in dergelijke situaties wat de beste manier is de betreffende boom of bomen te rooien. Factoren als de omvang van de boom, de locatie en de directe omgeving zijn daarbij van belang.
Voor het kappen van een boom is een kapvergunning vereist. Desgewenst  kunnen wij deze voor u aanvragen. Over het algemeen duurt het ca. 8 weken voor een kapvergunning wordt afgegeven.

Boomverzorging is ook een werkterrein waar Kemp zijn sporen heeft verdiend. Gemeenten, provincies, natuurbeheerders, maar ook particulieren doen regelmatig een beroep op ons.
 

         
 
Kemp Schalkwijk BV - Neereind 33 - 3998 WJ Schalkwijk - T 030 601 25 95 - F 030 637 84 09 - M 06-225 484 02